Genåbning af kirkerne / reopening af churches

[For the English version of this message, scroll down below the Danish version.]

Kære alle

Så kan vi endeligt fejre messer i kirken med hinanden!

Første messe i sognet vil være Kristi Himmelfart i Vor Frue kirke kl. 09:30 på engelsk. Der er ikke messe i Skt. Antoni denne dag.

Derefter vil der messe lørdag den 23. maj kl. 17:00 på dansk. Dansk messer i hhv. Vor Frue kirke søndag den 24. maj kl. 09:30, Skt. Antoni kl. 11:00 og engelsk messe i Vor Frue kirke kl. 11:30.

Det bliver selvfølgeligt lidt anderledes med afstandskrav og færre, som kan deltage til messerne da vi kun må være et vist antal personer til messerne. Derudover vil afstandskravene betyde, at vi heller ikke vil synge til messerne da vi hellere vil kunne have flere til messerne (afstandskravet siger 2 m mellem folk, hvis der synges på grund af øget smittefare). Vi vil også kun modtage kommunion i én skikkelse og kun i hånden. 

Vi vil gerne undgå at skulle afvise folk ved døren derfor vil det være nødvendigt med ”pladsbestilling”. Dette gøres på startsiden af sognets hjemmeside under kalenderen. Vi skal selvfølgelige også tage hensyn til vores sognemedlemmer, som ikke har mulighed for at bestille via hjemmesider.

Der er selvfølgelige en masse andre praktiske ting, som vi alle skal være opmærksomme på:

 • God håndhygiejne! Vi skal bruge sprit når vi kommer ind i kirken og når vi går ud.
 • Vi skal vænne os til at blive ”anvist” en plads så vi ikke sidder for tæt eller bliver for mange.
 • Frem til august vil vi ikke afholde øvrige aktiviteter i kirken, herunder kirkekaffer m.m.
 • Vi vil ikke have kollekt, men vil stille en kurv, som I bedes bruge. Endnu bedre, brug MobilePay 713113.
 • Vi giver ikke hånd under fredshilsen.
 • Præsten og evt. kommunionsuddelere vil bruge engangshandsker under uddeling af kommunion.
 • Vi vil få anvist hvordan vi går op til kommunion og hvordan vi går ud af kirken efter messen.
 • Hvis man er syg, bedes man blive hjemme.

Pt. vil de 4 messer i sognet fortsat være de 4, som afholdes. Dvs.

 • Lørdage kl. 17:00 Dansk messe i Vor Frue Kirke (plads til 40 mennesker eksl. præster, lektorer, kommunionsuddelere o.l.)
 • Søndage kl. 09:30 Dansk messe i Vor Frue Kirke (plads til 40 mennesker eksl. præster, lektorer, kommunionsuddelere o.l.)
 • Søndage kl. 11:00 Dansk messe i Skt. Antoni (plads til 50 mennesker eksl. præster, lektorer, kommunionsuddelere o.l.)
 • Søndage kl. 11:30 Engelsk messe i Vor Frue Kirke (plads til 40 mennesker eksl. præster, lektorer, kommunionsuddelere o.l.)
 • Disse 4 messer vil ikke kunne dække de ca. 200 – 250 mennesker, som deltager i vores messer i løbet af en weekend. Vi vil derfor bede jer overveje at gå til lørdagsmessen eller komme i Skt. Antoni – lige med Skt. Antoni skal man være opmærksom på, at der ikke er så mange parkeringspladser lige ved kirken.

Der er nu mange erfaringer vi skal til at gøre os i den kommende periode, så der kan komme justeringer til ovenstående.

Mvh.

Franz Igwebuike
Menighedsrådsformand.[English version]

Dear all

Finallly! We can celebrate Mass with each other again.

Things are obviously going to be a bit different with social distancing, fewer participants at Mass as we have a maximum number of people who are allowed to be in the Church. Due to social distancing guidelines, we won’t sing during Mass as we need to observe 2 m distance if we sing (as singing increases danger of infection). We have chosen this so as to be able to have more people. We will also only be able to receive the Holy Eucharist in one form and only in our hand.

 We would like to avoid having to turn people away at the door, so we will need to book a “seat” for Mass. This will be done from the home page of the Parish website, just under the calendar. We are also mindful of those members of our parish, who don’t have access to Internet.

There are many practical things we need to be aware of:

 • Good hand hygiene. We should use hand sanitizer when entering and leaving the church.
 • We have to get used to having an usher show us where to seat so we observe social distance.
 • We won’t hold church coffee and such activities until August.
 • We won’t have an offertory collection but will have a basket, which you can use. Or even better, MobilePay 713113.
 • We won’t shake hands during the sign of peace.
 • The priest and Eucharistic Ministers will use hand sanitizer and disposable gloves during Communion.
 • We will be told how to go up for communion and how to exit the church after mass.

At the moment we will still have the 4 masses:

 • Saturday mass in Danish at Our Lady’s at 17:00 (capacity 40 people not counting the priests, lectors, alter servers etc.)
 • Sunday mass in Danish at Our Lady’s at 09:30 (capacity 40 people not counting the priests, lectors, alter servers etc.)
 • Sunday mass in Danish at St Anthony at 11:00 (capacity 50 people not counting the priests, lectors, alter servers etc.)
 • Sunday mass in English at Our Lady’s at 11:30 (capacity 40 people not counting the priests, lectors, alter servers etc.)

These 4 masses will not suffice for the approx. 200 – 250 participants in our masses in the course of a weekend. So please consider attending Saturday mass or St. Anthony. Please note that St. Anthony has limited parking.

 As we learn from our experiences, we may need to adjust accordingly,

 Yours sincerely

Franz Igwebuike
Parish council chairman

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.