VIGTIGT: messerne i Vor Frue Kirke frem til påske / IMPORTANT: Masses in Our Lady Church up to and including Easter

The English version of this article is found below the Danish version.

ALLE MESSER i påskedagene vil KUN blive LIVESTREAMET!
Der er INGEN DELTAGELSE af MENIGHEDEN i KIRKEN!

Påsken nærmer sig, og menighedsrådet har netop holdt møde og besluttet, at grundet Corona-smitterisikoen vil vi KUN fejre messerne online.

Datoer og tidspunkter for livestreaming i Vor Frue i påsken:

Palmesøndag d. 28-03-2021: Husk Sommertid 
Dansk messe kl. 9.30 – 10.30
Engelsk messe kl. 11.30 – 12.30

Skærtorsdag d. 01-04-2021:
Dansk messe kl. 15.00 – 16.00
Engelsk messe kl. 17.00 – 18.00

Langfredag d. 02-04-2021:
Dansk messe kl. 15.00 – 16.00
Engelsk messe kl. 17.00 – 18.00

Påskenat lørdag d. 03-04-2021:
Dansk messe kl. 21.00 – 22.15

Påskedag søndag d. 04-04-2021:
Dansk messe kl. 9.30- 10.30
Engelsk messe kl. 11.30 – 12.30

Alle messerne kan følges direkte på Facebook: https://www.facebook.com/Our.Lady.Church.Herlev.Denmark  
Du behøver ikke at være registreret facebook bruger.

FORKLARING:
Kirkeministeriets regler forbyder menighedens tilstedeværelse i gudstjenester længere end 30 minutter. Da vi gerne vil tilbyde jer alle en udførlig påskefejring med messer, hvor alle læsninger og ritualer er med, har menighedsrådet besluttet i samarbejde med sognepræsten, at vi derfor vælger kun at streame, vise on-line, dvs. at man ikke kan møde op i kirken og deltage der.

Kun præster og lektorer samt teknisk hjælp vil være til stede.
Alle andre vil desværre blive afvist.

Vi vil forsøge at gøre messerne højtidelige, nærværende og indlevende, således at vi alle kan føle, at vi er en del af noget særligt, på trods af, at vi endnu ikke kan være fysisk sammen om at fejre den hellige Nadver og Påskens mysterium.

_____________________________________________________________________

ALL MASSES DURING PALM SUNDAY, HOLY WEEK AND EASTER WILL ONLY BE LIVESTREAMED! THERE IS NO PARTICIPATION BY PARISHIONERS IN THE CHURCH!

Easter is approaching, and the parish council has just held a meeting and decided that due to the risk of Corona infection, we will ONLY celebrate Masses online.

Dates and times for live streaming in Our Lady during Easter:

Palm Sunday 28-03-2021: Remember Daylight Savings Time 
Danish Mass at 9.30 – 10.30
English Mass at 11.30 – 12.30

Holy Thursday 01-04-2021:
Danish Mass at 15.00 – 16.00
English Mass at 17.00 – 18.00

Good Friday 02-04-2021:
Danish Mass at 15.00 – 16.00
English Mass at 17.00 – 18.00

Easter Saturday night 03-04-2021:
Danish Mass at 21.00 – 22.15

All Masses can be followed directly on Facebook: https://www.facebook.com/Our.Lady.Church.Herlev.Denmark
You do not have to be a registered facebook user.

EXPLANATION:
The Danish coronavirus regulations do not permit attendance at church services longer than 30 minutes. Since we would like to offer our parish a complete Easter celebration with Masses where all readings and rituals are included, the parish council has decided in cooperation with our parish priest that we therefore choose to only stream (show on-line) for the parish. In other words, you cannot go to the church and attend the Mass there.

Only priests and readers as well as technical assistance may be present.
All others will told to leave.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.