Besked fra menighedsrådsformand / message from parish council chairman

DanskEnglish
Kære alle
Glædelig påske!  

I år havde vi mulighed for at fejre den stille uges liturgier på forskellige måder i modsætning til sidste år, hvor det kun var virtuelle messer. I vores sogn kunne vi glæde os over at kunne fejre stille i Vor Frue Kirke virtuelt både på dansk og engelsk. Og i Skt. Antoni, fysisk.  

Læsningen fra Apostlenes gerninger den 2. søndag i påsken fortæller blandt andet om, “..ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt.” Så drastisk behøver vi nok ikke at gå til værks, men i forlængelse af en, efterhånden, lang tradition om kirkeskats kampagner, indledes endnu en kampagne til at få os til at betale kirkeskat eller hæve vores nuværende indbetalinger en lille smule.

I de kommende dage og uger vil de fleste af os modtage et brev fra Bispekontoret med sognepræst p. Allen og mig, menighedsrådsformand som afsender.
I, der allerede gavmildt støtter os, vil blive bedt om at betale lidt mere, hvis I har mulighed for det. Dette brev sendes ud til omkring 280 personer.
Vi så allerede en stigning i vores kirkeskat i 2020 og håber derfor vi kan bygge videre på denne udvikling i 2021.
Samtidigt sendes der også et brev til omkring 1370 personer i menigheden med en opfordring til at være en del af kirkeskatsordningen.  

Udover den fysiske og åndelige deltagelse i menighedens fejringer, så er den økonomiske deltagelse også vigtigt for menighedens fortsat virke.

Er du i tvivl om hvor meget man bør støtte med i kirkeskat, så anbefaler Bispedømmet, at vi betaler 1% af ens skattepligtig indkomst. Et tal, som er aktuelt i disse dage, hvor du kan se din årsopgørelse på Skat.dk.  

På vegne af menighedsrådet håber jeg, at I vil tage positivt imod disse breve.  

I ønskes en velsignet påsketid.  

Med venlige hilsener

Franz Igwebuike 
Menighedsrådsformand    
Dear all,
Happy Easter!  

This year, we are fortunate to be able to celebrate the Holy week, albeit in different ways as opposed to last year, where all we had were livestreamed mass. This year, we were able to celebrate the liturgies via livestreaming in Our Lady’s both in Danish and in English. In St. Anthony, we had mass in real life.

The reading from the second Sunday in Easter speaks about “…and no one claimed that any of his possessions was his own, but they had everything in common.” While adopting such measures may be a bit more drastic than necessary, we do have a, rather, longstanding tradition for campaigns to get more of we parishioners to join in paying Church tax or consider increasing the amount one currently contributes with.  

In the coming days and weeks, most of us will recieve a letter sent by the Diocese written by our Parish Priest Fr. Allen and me, Parish council chairman.
Those of you who already so generously contribute through the Church tax will be asked if you are able to contribute a little more. This letter will be sent to about 280 people.
We experienced an increase during the course of 2020 in the amount generated in Church taxes. We would like to capitalise on this development this year.
We will also send a letter to about 1370 people who are yet to be a part of our Church tax program with an appeal to be a part of this.

Besides participating in the physical and spiritual activities of our Parish, participation in the financial well-being of our Parish is important to the continued activities of our Parish.

If you are in doubt about how much much you should contribute in Church taxes, the Diocese recommends that one pays 1% of one’s taxable income. This amount can be seen in Skat.dk in one’s annual tax returns.   

On behalf of the Parish Council, I hope you respond positively to these letters.

I wish you a blessed Easter.  

Yours sincerely

Franz Igwebuike
Parish Council Chairman    

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.