Solsangen af Skt. Frans af Assisi / Canticle of the Sun by St. Francis of Assisi

Dansk

Allerhøjeste, almægtige, gode Herre din er al ære, lov og pris og al velsignelse, dig alene, du højeste, tilkommer det, og intet menneske er værdigt at nævne dit navn!

Lovet være du, Herre, med alle dine skabninger, især broder Sol, som skaber dag, og du oplyser os ved ham, og han er skøn og strålende med stor glans, på dig, du højeste, er han et billede!

Lovet være du, Herre, for søster Måne og Stjernerne, på himlen har du skabt dem, klare og kostelige og skønne.

Lovet være du, Herre, for broder Vind og for luften og skyerne og godt vejr og al slags vejr, hvorved du opholder alle dine skabninger.

Lovet være du, Herre, for søster Vand,
hvilken er såre nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.

Lovet være du, Herre, for broder Ild, ved hvem du oplyser natten, og han er skøn og liflig og kraftig og stærk.

Lovet være du, Herre, for vor søster, Moder Jord, som opholder os og bærer os og frembringer alskens frugter og farvede blomster og græs.

Vi lover og priser Herren og takker ham
og tjener ham i stor ydmyghed.
Amen.

English

Most high, all powerful, all good Lord! All praise is yours, all glory, all honor, and all blessing. To you, alone, Most High, do they belong. No mortal lips are worthy to pronounce your name.

Be praised, my Lord, through all your creatures, especially through my lord Brother Sun, who brings the day; and you give light through him. And he is beautiful and radiant in all his splendor!
Of you, Most High, he bears the likeness.

Be praised, my Lord, through Sister Moon and the stars; in the heavens you have made them, precious and beautiful.

Be praised, my Lord, through Brothers Wind and Air, and clouds and storms, and all the weather, through which you give your creatures sustenance.

Be praised, My Lord, through Sister Water; she is very useful, and humble, and precious, and pure.

Be praised, my Lord, through Brother Fire, through whom you brighten the night. He is beautiful and cheerful, and powerful and strong.

Be praised, my Lord, through our sister Mother Earth, who feeds us and rules us, and produces various fruits with colored flowers and herbs.

Praise and bless my Lord, and give thanks, and serve him with great humility.
Amen.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.