Kontakter

Præster

Menighedsråd

Andre kontakter

Henvendelser angående dåbs- og vielsesattester
Fra 1. januar 2023 træder nye regler i kraft, og dåbs- og vielsesattester udstedt af den Katolske kirke har ikke længere civil gyldighed. Fremover gælder kun personattesten, der udstedes af borger.dk eller den lokale folkekirkes registerfører. Skal dit barn døbes, skal barnet navngives før den katolske dåb, og der skal indhentes en personattest som anført oven for. Medbring en kopi, når I skal mødes med præsten inden dåben.