Areal- og afstandskrav i kirkerne ophæves / space and distance requirements in churches repealed

I går fjernede Sundhedsstyrelsen afstandskravene i det offentlige rum, hvilket betyder, at der ikke længere er krav til afstand i kirkerne.

Det betyder i korte træk:

·         Der må deltage op til 500 personer til kirkelige begivenheder (eller begivenheder i menighedens lokaler).

·         Der er ikke længere krav om afstand på hhv. 1 eller 2 meter.

·         Det er muligt at alle synger, uden behov for at man holder ekstra afstand.

·         Det er ikke længere nødvendigt at tilmelde sig messer mv. på forhånd.

Husk stadig sund fornuft:

·         Bliv hjemme hvis du er syg

·         Sprit af og vask hænder

·         Hold afstand når du kan

·         Formindsk fysisk kontakt

·         Luft ud og gør rent

Yesterday evening the Danish Health Authority removed the requirements for distance between people in public situations including in the churches.

In short that means:

·         Up to 500 persons may participate in Masses (or other events in the parish).

·         There is no longer a requirement for respectively 1 or 2 meters distance between participants.

·         The congregation can sing without any restrictions.

·         It is no longer necessary to book a place for Masses, services etc.

Remember to still use common sense:

·         Stay home if you are ill

·         Sanitize and wash your hands

·         Keep distance when you can

·         Avoid unnecessary physical contact

·         Ventilate and clean

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Areal- og afstandskrav i kirkerne ophæves / space and distance requirements in churches repealed

Messe og grillfest den 22. august / Mass and grill party August 22

Søndag den 22. august bliver der én stor udendørs messefejring for hele menigheden, efterfulgt af en grillfest. (Det er den eneste messe i sognet den søndag.)

Planen er:

• Messe på dansk og engelsk kl. 10.00 i præstegårdens have.
• Vi gør klar til spisning: tager stole og de gamle grønne borde ud og tænder grillerne.
• Folk medbringer selv mad til grillen, tilbehør til sig selv + et par stykker, drikkevarer, tallerkener, glas og bestik. Sognet givaer kaffe/te.
• Vi fejrer corona-forsinkede fødselsdage for p. Paul (80 år juni 2020) og p. Reggie (60 år maj 2021).
• Tilmelding helst på listen i våbenhusene. Ellers kan du skrive til Chau Do (email: chauducdk@yahoo.dk / sms: 6199 4428).

Sunday August 22 there will be one big outdoor Mass celebration for the whole parish, followed by a grill party. (That is the only Mass in the parish that Sunday.)

The plans are:

• Mass in Danish and English 10:00 AM in the priests’ garden.
• We prepare for grill party: take chairs and the old green tables out and light the grills.
• Everybody brings their own food to grill, a side dish for themselves + a couple of others, drinks, dishes, glasses and knives and forks. The parish provides coffee/tea.
• We celebrate corona-belated birthdays for Fr. Paul (80 years June 2020) and Fr. Reggie (60 years May 2021).
• Sign up preferably on the lists in the church vestibules. Otherwise, you can write to Chau Do (email: chauducdk@yahoo.dk / sms: 6199 4428).

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Messe og grillfest den 22. august / Mass and grill party August 22

Hvis du vil komme til søndagsmesse, skal du stadigvæk tilmelde dig

Det er glædeligt at smittetrykket med coronavirusen nu er så lavt at vi ikke længere behøver at bruge mundbind i kirken.

Men der er stadigvæk begrænsninger på (1) hvor mange der må være i kirken og (2) hvor tæt på hinanden man må sidde. Derfor skal man stadigvæk tilmelde sig søndagsmessen via de links der findes under kalenderen på sognets hjemmeside.

Tilmeldingen er ikke bare nødvendig for at forsikre at vi holder os inden for kirkens kapacitet. Den gør det muligt for præsten, organisten og ordensmarskaller at se om der skal planlægges for sang. (Der skal være 2 meters afstand mellem messedeltagere fra forskellige husstande når menigheden synger, men kun 1 meter uden sang.)

Du kan læse bispedømmets seneste udgave af coronavirus retningslinjer på katolsk.dk.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Hvis du vil komme til søndagsmesse, skal du stadigvæk tilmelde dig

Udendørs kirkekaffe på søndag

Vor Frue menighed inviterer på kirkekaffe efter 9.30 messen på søndag 20. juni.
Kaffe og kage serveres udendørs. Vi håber meget på godt vejr og at vi kan hygge os lidt sammen. Vi sikrer også fornuftig hygiejne.

På glad gensyn
Chau og Helle

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Udendørs kirkekaffe på søndag

Sognebladet er forsinket

Det næste nummer af sognebladet skulle udkomme på søndag den 30. maj. Men pga. en forsinkelse hos trykkeren kommer det først næste søndag, den 6. juni.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Sognebladet er forsinket

Arbejdsdag i Vor Frue Kirke / work day at Our Lady Church

Dansk

Lørdag den 29. maj fra kl. 9

Vi skal arbejde inde og ude med at rydde op, gøre rent mmm.

Sognet byder på frokost.

Skriv dig venligst på listen i våbenhuset, så vi ved nogenlunde hvor mange vi bliver.

-Hilsen fra Menighedsrådet

English

Saturday 29. May starting at 9:00 a.m.

We shall be working indoors and out, tidying up, cleaning and much more.

The parish provides lunch.

Please sign up on the list in the church’s vestibule so we know how many are coming.

-Regards from the parish council

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Arbejdsdag i Vor Frue Kirke / work day at Our Lady Church