Tilmelding/sign-up

[For the English version of this page scroll down below the Danish version.]

Antallet af pladser i kirkerne er indskrænket i tiden efter coronavirus-lukningen, og vi vil gerne undgå at skulle afvise folk ved døren. Derfor vil det være nødvendigt med ”pladsbestilling.” Du kan tilmelde dig (og din husstand) et antal pladser for en given messe som følger:

  1. Klik på for den ønskede messe på kalenderen nedenunder (eller på nyhedsiden)
  2. Følg så linket for “Tilmelding
  3. Klik der på “Find Billetter

Du behøver ikke udskrive og medbringe den billet som bliver lavet for dig. Hvis du får besked at der ikke er flere “billeter,” så bør du ikke komme til den messe. The number of available seats in the churches have been reduced for the period of time after the coronavirus-closure, and we would like to avoid having to turn people away at the door, so we will be using a kind of “sign-up” system. You can book seats for yourself (and the members of your household) as follows:

  1. Click on the desired Mass on the calender below (or on the start page of this website)
  2. Follow the link for “Sign-up
  3. Click there on “Find Billetter

You do not need to print and bring the “ticket” that is created for you. If you get a message that there are no more “tickets,” then you should not come to that Mass.