Sognets kalender


Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Sognets kalender

Bidrag til p. Allens jubilæumsgave | Contribute to Fr. Allen’s gift

Dansk

Til menighedens sommerfest i dag fejrede vi p. Allen Courteaus 10 års jubilæum som vores sognepræst. Du kan bidrage til hans gave (en laptop computer) via MobilePay med nedenstående QR kode:

Hvis du er på din mobiltelefon, tryk her.

English

At the parish’s grill party today we celebrated Fr. Allen Courteau’s 10 year anniversary as our pastor. You can contribute to his gift (a laptop computer) via MobilePay with the QR code below:

If you are using your mobile phone, press here.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Bidrag til p. Allens jubilæumsgave | Contribute to Fr. Allen’s gift

Fælles messe og sommerfest på søndag | single Mass and summer party this Sunday

Dansk

På søndag den 4. juni er der messe for både den danske- og engelsksprogede dele af menigheden (den eneste messe i sognet den dag) kl. 10.00 i præstegårdens have. Der vil være salmer og læsninger på både dansk og engelsk.

Derefter griller vi vores medbragte mad og spiser sammen i haven.

Medbring mad og drikke til din familie + lidt mere til fælles buffet. Og tag tallerkener, bestik etc. med hjemmefra. Sognet byder på kaffe/te mm.

Vi har ting med til udendørs lege.

Vi beder bare om godt vejr. I tilfælde af regn aflyser vi IKKE, men flytter messe og fest indendøre.

NB. Udover starten på sommeren fejrer vi p. Allens 10-års jubilæum som vores sognepræst

English

This coming Sunday, June 4, there will be a Mass for both the Danish and English speaking parts of the parish (the only Mass in the parish that day) at 10.00 a.m. in the priests’ garden. There will be hymns and readings in both Danish and English.

Afterwards we will grill our own food and eat together in the garden.

Bring food and drinks for your family + a little extra to share at the buffet. And bring dishes, eating utensils etc. from home. The parish will provide coffee/tea etc.

We have things for outdoor games.

We pray for good weather. In the event of rain we will NOT cancel but will move the Mass and party indoors.

NB. Besides the start of summer we shall also be celebrating Fr. Allens 10th anniversary as our pastor.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Fælles messe og sommerfest på søndag | single Mass and summer party this Sunday

Ukraine kollekt søndag den 28. juni (Pinsedag)

Den nordiske Bispekonference har efter et besøg i Ukraine besluttet, at søndag den 28. maj (Pinsedag) skal markeres for retfærdighed og fred i Ukraine og at kollekten i alle kirker den dag, skal gå til Caritas i Ukraine. Bidraget vil blive øremærket fødevare- og hygiejnepakker til de mest trængende. Det er Den nordiske Bispekonference som står bag indsamlingen og ikke Caritas Danmark; men Caritas Danmark sørger for at sende pengene videre til Caritas Ukraine.

Husk kontanter eller en smartphone med MobilePay på søndag, så du kan bidrage!

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Ukraine kollekt søndag den 28. juni (Pinsedag)

Nyt dåbsskema | new baptism document

Dansk

Siden 2023.01.01 er den katolske kirkes registrering af dåb ikke brugt af de civile myndigheder i Danmark. Det er kun kirkens interne registrering. I den forbindelse har bispedømmet udskiftet det skema som forældrene udfylder, med det enkle skema i dette link.

English

Since 2023.01.01 the Catholic Church’s registration of baptisms is not used by the civil authorities in Denmark. It is just the Church’s internal registration. Therefore, the diocese has replaced the document that parents fill out with the simple document in this link.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Nyt dåbsskema | new baptism document

Husk valfarten til Åsebakken næste søndag | Remember the pilgrimage to Åsebakken next Sunday

Dansk

Næste søndag 21/5 er der Åsebakken valfart, og der er ingen messer i sognet den dag — hverken på dansk eller engelsk. Se her for tidsplanen og andre detaljer.

English

Next Sunday 21/5 is the annual pilgrimage to Åsebakken, and there are no Masses in the parish that day — in Danish or English. See here for the day’s schedule and other details.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Husk valfarten til Åsebakken næste søndag | Remember the pilgrimage to Åsebakken next Sunday

Gregoriansk sang i Vor Frue Kirke på lørdag den 13. maj

Lørdagsmessen kl. 17.00 den 13. maj byder igen på gregoriansk sang af koret Broder Bendts Kapel under ledelse af Bendt Fabricius fra vores menighed. Det bliver ikke en latinsk messe som i dagene før 2. vatikankoncil; men koret synger det traditionelle Missa Lux et Origo arrangement af de faste messeled (Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei) samt Pater Noster. 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Gregoriansk sang i Vor Frue Kirke på lørdag den 13. maj