Menighedens kalender


BEGRÆNSEDE MESSER UNDER COVID-19 PANDEMIEN
LIMITED MASSES DURING COVID-19

I
Danske messer i Vor Frue Kirke er foreløbigt aflyst.

Danish Masses in Our Lady Church are cancelled for the time being.

II
Søndagsmesser på engelsk i Vor Frue Kirke bliver livestreamet på facebook men er foreløbigt ikke åben til offentligheden.

Sunday Mass in English at Our Lady Herlev is livestreamed and for the time being not open to the public.

III 
Messer om søndagen og helligdage i Skt. Antoni Brønshøj bliver fejret med personlig deltagelse af menigheden. Bemærk: booking er nødvendig (se link nedenunder) og antallet af pladser er begrænset. Messer opfylder de nye restriktioner.

Masses at St. Anthony in Brønshøj are celebrated with personal participation of parishoners. Note: booking is required (see the link below) and the number of places is limited. This Mass is celebrated in accordance with the newest restrictions.

11. apr. søndagsmesse, Skt. Antoni Kirke, kl. 11.00: link til tilmelding

IV
Hverdagsmesser på engelsk i Vor Frue Kirke Herlev er som vist nedenunder. Bemærk booking er ikke nødvendig. Messerne streames ikke.

Weekday Masses in English at Vor Frue Church in Herlev are as set out below. Note that booking is not necessary. These Masses are not streamed.

Mandag/Monday 11.30
Tirsdag/Tuesday 11.30
Onsdag/Wednesday 11.30
Torsdag/Thursday 09.30
Fredag/Friday 11.30

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Menighedens kalender

Besked fra menighedsrådsformand / message from parish council chairman

DanskEnglish
Kære alle
Glædelig påske!  

I år havde vi mulighed for at fejre den stille uges liturgier på forskellige måder i modsætning til sidste år, hvor det kun var virtuelle messer. I vores sogn kunne vi glæde os over at kunne fejre stille i Vor Frue Kirke virtuelt både på dansk og engelsk. Og i Skt. Antoni, fysisk.  

Læsningen fra Apostlenes gerninger den 2. søndag i påsken fortæller blandt andet om, “..ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt.” Så drastisk behøver vi nok ikke at gå til værks, men i forlængelse af en, efterhånden, lang tradition om kirkeskats kampagner, indledes endnu en kampagne til at få os til at betale kirkeskat eller hæve vores nuværende indbetalinger en lille smule.

I de kommende dage og uger vil de fleste af os modtage et brev fra Bispekontoret med sognepræst p. Allen og mig, menighedsrådsformand som afsender.
I, der allerede gavmildt støtter os, vil blive bedt om at betale lidt mere, hvis I har mulighed for det. Dette brev sendes ud til omkring 280 personer.
Vi så allerede en stigning i vores kirkeskat i 2020 og håber derfor vi kan bygge videre på denne udvikling i 2021.
Samtidigt sendes der også et brev til omkring 1370 personer i menigheden med en opfordring til at være en del af kirkeskatsordningen.  

Udover den fysiske og åndelige deltagelse i menighedens fejringer, så er den økonomiske deltagelse også vigtigt for menighedens fortsat virke.

Er du i tvivl om hvor meget man bør støtte med i kirkeskat, så anbefaler Bispedømmet, at vi betaler 1% af ens skattepligtig indkomst. Et tal, som er aktuelt i disse dage, hvor du kan se din årsopgørelse på Skat.dk.  

På vegne af menighedsrådet håber jeg, at I vil tage positivt imod disse breve.  

I ønskes en velsignet påsketid.  

Med venlige hilsener

Franz Igwebuike 
Menighedsrådsformand    
Dear all,
Happy Easter!  

This year, we are fortunate to be able to celebrate the Holy week, albeit in different ways as opposed to last year, where all we had were livestreamed mass. This year, we were able to celebrate the liturgies via livestreaming in Our Lady’s both in Danish and in English. In St. Anthony, we had mass in real life.

The reading from the second Sunday in Easter speaks about “…and no one claimed that any of his possessions was his own, but they had everything in common.” While adopting such measures may be a bit more drastic than necessary, we do have a, rather, longstanding tradition for campaigns to get more of we parishioners to join in paying Church tax or consider increasing the amount one currently contributes with.  

In the coming days and weeks, most of us will recieve a letter sent by the Diocese written by our Parish Priest Fr. Allen and me, Parish council chairman.
Those of you who already so generously contribute through the Church tax will be asked if you are able to contribute a little more. This letter will be sent to about 280 people.
We experienced an increase during the course of 2020 in the amount generated in Church taxes. We would like to capitalise on this development this year.
We will also send a letter to about 1370 people who are yet to be a part of our Church tax program with an appeal to be a part of this.

Besides participating in the physical and spiritual activities of our Parish, participation in the financial well-being of our Parish is important to the continued activities of our Parish.

If you are in doubt about how much much you should contribute in Church taxes, the Diocese recommends that one pays 1% of one’s taxable income. This amount can be seen in Skat.dk in one’s annual tax returns.   

On behalf of the Parish Council, I hope you respond positively to these letters.

I wish you a blessed Easter.  

Yours sincerely

Franz Igwebuike
Parish Council Chairman    

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Besked fra menighedsrådsformand / message from parish council chairman

VIGTIGT: messerne i Vor Frue Kirke frem til påske / IMPORTANT: Masses in Our Lady Church up to and including Easter

The English version of this article is found below the Danish version.

ALLE MESSER i påskedagene vil KUN blive LIVESTREAMET!
Der er INGEN DELTAGELSE af MENIGHEDEN i KIRKEN!

Påsken nærmer sig, og menighedsrådet har netop holdt møde og besluttet, at grundet Corona-smitterisikoen vil vi KUN fejre messerne online.

Datoer og tidspunkter for livestreaming i Vor Frue i påsken:

Palmesøndag d. 28-03-2021: Husk Sommertid 
Dansk messe kl. 9.30 – 10.30
Engelsk messe kl. 11.30 – 12.30

Skærtorsdag d. 01-04-2021:
Dansk messe kl. 15.00 – 16.00
Engelsk messe kl. 17.00 – 18.00

Langfredag d. 02-04-2021:
Dansk messe kl. 15.00 – 16.00
Engelsk messe kl. 17.00 – 18.00

Påskenat lørdag d. 03-04-2021:
Dansk messe kl. 21.00 – 22.15

Påskedag søndag d. 04-04-2021:
Dansk messe kl. 9.30- 10.30
Engelsk messe kl. 11.30 – 12.30

Alle messerne kan følges direkte på Facebook: https://www.facebook.com/Our.Lady.Church.Herlev.Denmark  
Du behøver ikke at være registreret facebook bruger.

FORKLARING:
Kirkeministeriets regler forbyder menighedens tilstedeværelse i gudstjenester længere end 30 minutter. Da vi gerne vil tilbyde jer alle en udførlig påskefejring med messer, hvor alle læsninger og ritualer er med, har menighedsrådet besluttet i samarbejde med sognepræsten, at vi derfor vælger kun at streame, vise on-line, dvs. at man ikke kan møde op i kirken og deltage der.

Kun præster og lektorer samt teknisk hjælp vil være til stede.
Alle andre vil desværre blive afvist.

Vi vil forsøge at gøre messerne højtidelige, nærværende og indlevende, således at vi alle kan føle, at vi er en del af noget særligt, på trods af, at vi endnu ikke kan være fysisk sammen om at fejre den hellige Nadver og Påskens mysterium.

_____________________________________________________________________

ALL MASSES DURING PALM SUNDAY, HOLY WEEK AND EASTER WILL ONLY BE LIVESTREAMED! THERE IS NO PARTICIPATION BY PARISHIONERS IN THE CHURCH!

Easter is approaching, and the parish council has just held a meeting and decided that due to the risk of Corona infection, we will ONLY celebrate Masses online.

Dates and times for live streaming in Our Lady during Easter:

Palm Sunday 28-03-2021: Remember Daylight Savings Time 
Danish Mass at 9.30 – 10.30
English Mass at 11.30 – 12.30

Holy Thursday 01-04-2021:
Danish Mass at 15.00 – 16.00
English Mass at 17.00 – 18.00

Good Friday 02-04-2021:
Danish Mass at 15.00 – 16.00
English Mass at 17.00 – 18.00

Easter Saturday night 03-04-2021:
Danish Mass at 21.00 – 22.15

All Masses can be followed directly on Facebook: https://www.facebook.com/Our.Lady.Church.Herlev.Denmark
You do not have to be a registered facebook user.

EXPLANATION:
The Danish coronavirus regulations do not permit attendance at church services longer than 30 minutes. Since we would like to offer our parish a complete Easter celebration with Masses where all readings and rituals are included, the parish council has decided in cooperation with our parish priest that we therefore choose to only stream (show on-line) for the parish. In other words, you cannot go to the church and attend the Mass there.

Only priests and readers as well as technical assistance may be present.
All others will told to leave.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til VIGTIGT: messerne i Vor Frue Kirke frem til påske / IMPORTANT: Masses in Our Lady Church up to and including Easter

Ny dato for firmelse

Firmelse i år havde været planlagt for den 24. maj. Men på grund af manglende undervisning under COVID-19 pandemien er den blevet udsat til den 4. juni 2022, som er pinselørdag.

Undervisningsleder Ann M. V. Fox Maule erkender at det er synd for firmanderne og deres familier, men hun fremhæver at der er brug for undervisning og oplevelsen af at være en del af menigheden og de unges fællesskab. Så firmelsesundervisning starter op igen efter sommerferien.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Ny dato for firmelse

Interessant video, 23-03-2021

Her er et interview fra 2019 med Lillian Kristensen, der fortæller om udviklinger i sit trosliv fra sin opvækst i et indremissionsk hjem, sin uddannelse til og tjeneste som folkekirkepræst og sin konversion til den katolske kirke, hvor hun har ledet ordets gudstjenester og er formand for pastoralrådet.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Interessant video, 23-03-2021

Tilmelding til messe i Skt. Antoni

Ved en fejl blev hjemmesiden ikke opdateret med linket for tilmelding til messen i Skt. Antoni Kirke på søndag, 14/3. Den fejl er blevet rettet. Man kan nu finde linket for tilmelding på den sædvanlige plads på hjemmesiden. Eller man kan kan følge dette link direkte til tilmelding.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Tilmelding til messe i Skt. Antoni

Seneste om COVID-19 (06-03-2021)

Bispekontoret meddelte forleden at regeringens seneste udgave af COVID-19 restriktioner desværre ikke betyder en lempelse af kravene til kirkerne.

Det betyder at de restriktioner der blev udsendt fra bispekontoret d. 8. januar 2021, stadig er gældende, bl.a.:

  • stadig maks. 30 minutter for en messe
  • stadig maks. 1 person pr. 7,5 kvadratmeter     
  • stadig maks. 5 personer for andre indendørs aktiviteter end gudstjenester

P. Allen håber stadigvæk på forbedrede smittetal der vil gøre det muligt at fejre messe sammen igen i Vor Frue Kirke fra palmesøndag. Men for nu er det ikke fundet tilrådeligt i lyset af:

  • tidsbegrænsningen på 30 minutter
  • faren for en tredje bølge af coronavirus smitte (især med nye varianter)
  • andelen af menigheden (og ikke mindst p. Allen) med øget risiko ved COVID-19

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Seneste om COVID-19 (06-03-2021)