Sognets kalender

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Sognets kalender

Arbejdsdag i Vor Frue Kirke / Work Day at Our Lady Church

Det er arbejdsdag i Vor Frue Kirke på lørdag d. 20. november. kl. 9.00 – 14.00. Vi skal arbejde i haven med bl.a. at rive blade sammen, pudse vinduer, hovedrengøre kirken, rydde op i kælderen og gøre de ting, vi ikke får
klaret til daglig. Menigheden sørger for frokost. Det er en god oplevelse.

Saturday 20. november there will be work day at Our Lady Church from 9.00 AM to 2.PM. We shall be working in garden, raking leaves, washing windows, cleaning the kitchen, tidying up in the cellar and doing the other things that we get done in the daily routines. The parish will provide lunch. Come and help! It is a good experience.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Arbejdsdag i Vor Frue Kirke / Work Day at Our Lady Church

Gregoriansk sang til lørdagsmessen

Den 20. november vil lørdagsmessen kl. 17.00  i Vor Frue Kirke byder på gregoriansk sang af koret Broder Bendts Kapel under ledelse af Bendt Fabricius fra vores menighed. Det bliver ikke en hel latinsk messe som i dagene før 2. vatikankoncil, men koret synger den traditionelle Missa cum Jubilo arrangement af de faste messeled (Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei) samt Pater Noster og en gregoriansk hymne.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Gregoriansk sang til lørdagsmessen

Allehelgensandagt i morgen, søndag d. 7. november

Det er en tradition i sognet, at vi mindes vores afdøde med en lille
andagt på kirkegården. Menigheden fra Vor Frue mødes kl. 15.00 i den
katolske afdeling af Gladsaxe kirkegård. Og menigheden fra Skt. Antoni
mødes kl. 16.00 på Vestre kirkegård.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Allehelgensandagt i morgen, søndag d. 7. november

Fælleskirkelig løvfaldsfest 12/11

Herlev fælleskirkelige udvalg inviterer til løvfaldsfest fredag 12. november kl. 18.00 i Birkholm sognehus, Hjortespringvej 130, 2730 Herlev. Her kan du møde folk fra de 3 folkekirker, baptistkirken og vor egen Vor Frue kirke i Herlev.

Du kommer med mad og drikke til dig selv og 1 mere. Vi byder på kaffe/te og lidt sødt.

Der bliver et kort oplæg af Helle Bjerre, suppleret af p. Allen, om arbejdet i grupperne Tro og Lys, som bringer evangeliet til personer med handicaps.

Kom glad. Tilmelding er ikke nødvendig, men giv gerne besked til Helle Bjerre, tlf. 20331177, mail: helle@enomoto.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Fælleskirkelig løvfaldsfest 12/11

Solsangen af Skt. Frans af Assisi / Canticle of the Sun by St. Francis of Assisi

Dansk

Allerhøjeste, almægtige, gode Herre din er al ære, lov og pris og al velsignelse, dig alene, du højeste, tilkommer det, og intet menneske er værdigt at nævne dit navn!

Lovet være du, Herre, med alle dine skabninger, især broder Sol, som skaber dag, og du oplyser os ved ham, og han er skøn og strålende med stor glans, på dig, du højeste, er han et billede!

Lovet være du, Herre, for søster Måne og Stjernerne, på himlen har du skabt dem, klare og kostelige og skønne.

Lovet være du, Herre, for broder Vind og for luften og skyerne og godt vejr og al slags vejr, hvorved du opholder alle dine skabninger.

Lovet være du, Herre, for søster Vand,
hvilken er såre nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.

Lovet være du, Herre, for broder Ild, ved hvem du oplyser natten, og han er skøn og liflig og kraftig og stærk.

Lovet være du, Herre, for vor søster, Moder Jord, som opholder os og bærer os og frembringer alskens frugter og farvede blomster og græs.

Vi lover og priser Herren og takker ham
og tjener ham i stor ydmyghed.
Amen.

English

Most high, all powerful, all good Lord! All praise is yours, all glory, all honor, and all blessing. To you, alone, Most High, do they belong. No mortal lips are worthy to pronounce your name.

Be praised, my Lord, through all your creatures, especially through my lord Brother Sun, who brings the day; and you give light through him. And he is beautiful and radiant in all his splendor!
Of you, Most High, he bears the likeness.

Be praised, my Lord, through Sister Moon and the stars; in the heavens you have made them, precious and beautiful.

Be praised, my Lord, through Brothers Wind and Air, and clouds and storms, and all the weather, through which you give your creatures sustenance.

Be praised, My Lord, through Sister Water; she is very useful, and humble, and precious, and pure.

Be praised, my Lord, through Brother Fire, through whom you brighten the night. He is beautiful and cheerful, and powerful and strong.

Be praised, my Lord, through our sister Mother Earth, who feeds us and rules us, and produces various fruits with colored flowers and herbs.

Praise and bless my Lord, and give thanks, and serve him with great humility.
Amen.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Solsangen af Skt. Frans af Assisi / Canticle of the Sun by St. Francis of Assisi

Skabelsestiden: høstgudstjeneste i Vor Frue Kirke søndag, 3. oktober, kl. 15.00

Temaet er skaberværket og alle er inviteret. Efter gudstjenesten er der
kaffebord i Herlev sogns menighedshus, Herlev Bygade 38 i gåafstand fra
Vor Frue kirke.

Arrangør: Herlev fælleskirkelige udvalg, som er et samarbejde mellem 3
folkekirker, 1 baptistkirke og den katolske kirke i Herlev.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Skabelsestiden: høstgudstjeneste i Vor Frue Kirke søndag, 3. oktober, kl. 15.00