Menighedens kalender


BEGRÆNSEDE MESSER UNDER COVID-19 PANDEMIEN
LIMITED MASSES DURING COVID-19

I
Søndagsmesser på dansk i Vor Frue Kirke Herlev er aflyst til og med 28-02-2021.


Sunday Masses in Danish at Our Lady Church are cancelled to and including 28-02-2021.

II
Søndagsmesser på engelsk i Vor Frue Kirke bliver livestreamet på facebook men er ikke åben til offentligheden indtil ultimo marts 2021.

Sunday Mass in English at Our Lady Herlev is livestreamed and not open to the public until the end of March 2021.

III 
Søndagsmesse i Skt. Antoni Brønshøj bliver fejret kl. 11.00. Bemærk: booking er nødvendig (se link nedenunder) og antallet af pladser er begrænset. Messer opfylder de nye restriktioner.

Sunday Mass at St. Anthony in Brønshøj is celebrated at 11.00. Note: booking is required (see the link below) and the number of places is limited. This Mass is celebrated in accordance with the newest restrictions.

28. feb, søndagsmesse, Skt. Antoni Kirke, kl. 11.00: link til tilmelding

IV
Hverdagsmesser på engelsk i Vor Frue Kirke Herlev er som vist nedenunder. Bemærk booking er ikke nødvendig. Messerne streames ikke.

Weekday Masses in English at Vor Frue Church in Herlev are as set out below. Note that booking is not necessary. These Masses are not streamed.

Mandag/Monday 11.30
Tirsdag/Tuesday 11.30
Onsdag/Wednesday 11.30
Torsdag/Thursday 09.30
Fredag/Friday 11.30

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Menighedens kalender

Besked fra p. Allen (26/02/2021)

P. Allen har sendt besked at corona-aflysning af danske messer i Herlev fortsætter for den kommende tid. Men han håber at kunne genoptage disse messer når vi kommer til palmesøndag og stilleuge.

I mellemtiden kan vi følge livestreaming af den engelsk messe kl. 11.30 om søndagen eller messen i domkirken kl. 10.00.

Man kan stadigvæk komme til dansk søndagsmesse i Skt. Antoni Kirke kl. 11.00, men det kræver tilmelding for at sikre at menigheden ikke overstiger pladsbegrænsning.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Besked fra p. Allen (26/02/2021)

Besked fra p. Allen / Message from Fr. Allen (12/02/2021)

Kære venner

På søndag er det fastelavn, som også betyder, at askeonsdag er på onsdag d. 17. På grund af Covid-19 nedlukning er der ingen messe i sognet undtagen den engelsk messe – livstreamet  kl.11.30. Askeonsdag har en stor betydning for os, så vi har lavet en lille hjemmeandagts pakke for de af jer der måske kunne være interesseret i den. Vi har lavet en lille pakke med velsignet aske og tilhørende bønner som I kan bruge enten når det passer jer derhjemme på onsdag eller samtidig med den engelsk messe kl. 11.30 eller under den dansk messe som fejres af Biskop Czeslaw kl.19.00 og livestreames fra domkirken. Vi har lavet 50 små pakker som I gerne må hente fra på lørdag i våbenhuset i Vor Frue Kirke i Herlev. 

God faste
p. Allen 

________________________________________________

Dear friends,

This Sunday is “fastelavn,” which also means that ash Wednesday is this coming Wednesday the 17th. Because of the COVID-19 shutdown there is no Mass in our parish except the English Mass, which will be streamed at 11:30. Ash Wednesday is very important for us, så vi have made a little home-ritual packet for those of you who might be interested in it. We have a little package with blessed ashes and accompanying prayers, which you can use at your convenience on Wednesday or during the streaming of the English Mass at 11:30 or during the Danish Mass to be celebrated by Bishop Czeslaw, which to be streamed at 19:00 from the cathedral. We have made 50 of the packets, which you can pick up in the vestibule of Our Lady Church starting on Saturday.

Best wishes for Lent,
Fr. Allen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Besked fra p. Allen / Message from Fr. Allen (12/02/2021)

Besked fra menighedsrådsformand om messer i den kommende tid

Kære alle

Så kom der endnu en forlængelse af de nuværende restriktioner.

Jeg har drøftet det med p. Allen og p. Joy og vi er blevet enige om følgende:

Vor Frue kirke Herlev:
Af hensyn til sit eget helbred og det generelle smittetryk i Herlev og omegn vil p. Allen ikke fejre messer. Dette gælder frem til og med 28. februar 2021.
p. Joy vil kun fejre streamingmesser (som hidtil) til og med slutningen af marts.
Der er hverdagsmesser kl. 11:30 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag kl. 9:30.

Skt. Antoni Brønshøj:
Der fejres messer igen fra 7. februar under de gældende retningslinjer – maks. 30 minutter, uden sang og med 2 m afstand og færre deltagere (26 personer) med billetbestilling som hidtil.

Mvh.
Franz Igwebuike


****************************

Dear everybody

Once again the current restrictions have been extended.

I have discussed the possibility of celebrating mass again in our parish and this is what we have decided:

Our Lady’s Church Herlev:
Due to health concerns and the current rate of infection in Herlev and environs, Fr. Allen will not celebrate Mass. This will be until and including the 28th. of February 2021.
Fr. Joy will continue with only celebrating streaming mass until the end of March 2021.
There are weekday Masses in Herlev by 11:30 Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. Thursday 9:30.

St. Anthony Brønshøj:
We will resume celebrating Mass from the 7th. of February and observe the current restrictions – maximum 30 minutes, no singing, 2 m distancing and fewer participants (26 people). This will be with the usual booking of tickets.

Yours sincerely,
Franz Igwebuike

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Besked fra menighedsrådsformand om messer i den kommende tid

Fr. Parker, OMI Commemmoration Day

På tirsdag d. 26. januar er det 4 år siden Fr. Carroll Parker, OMI døde her i Herlev. Vi håber I vil huske ham i jeres bønner.

On this Tuesday, the 26th of January, we will remember that it was 4 years ago that Fr. Carroll Parker died here in Herlev. Please remember him in your prayers.

Fra / from alle OMIs i Herlev og Randers (Fr. Leo).

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Fr. Parker, OMI Commemmoration Day

Økumenisk gudstjeneste i bedeugen for kristen enhed

Vi er nu i den årlige bedeuge for kristen enhed. COVID-19 pandemien er selvfølgelig en forhindring for det fysiske fællesskab der normalt ville markere ugen. Så højdepunktet i år bliver en livestreamet økumenisk gudstjeneste i Skt. Ansgars Kirke på torsdag den 21. januar, kl. 19.00. Du kan følge med på katolsk.dk.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Økumenisk gudstjeneste i bedeugen for kristen enhed

Besked fra p. Allen (18/01/2021)

Kære venner!

”Vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud Faders kærlighed og Helligåndens samfund være med jer!”  Sådan begynder vi messen, og for mange af jer er der gået mange uger eller måneder siden I har haft mulighed for at svare i kirken ”Og med din ånd!”. Og hver gang vi begyndte at åbne for flere deltagere til messe, så brød Covid-19 smitten ud igen og tvang regeringen til at lukke ned igen. Mange siger, at de savner at komme i kirken, at de savner Vor Herre og at modtage Den Hellige Kommunion og at de savner hinanden som trosfæller og venner. Her i Danmark lever vi nu i vinterens og Covid-19s mørke tid, men vi går mod lysere dage både mht. foråret og sommeren men også med en vaccine mod Covid-19.

Herren er altid med os, hvor end vi er. Vi ved godt, at vi kan bede når som helst og hvor som helst. Troen er ikke baseret på at møde op i kirkebygningen, men på den måde vi lever vort kristne liv, der begyndte den dag vi blev døbt og fik et lys, Kristi Lys, og blev kaldet til at være en discipel af Jesus Kristus. Som lysets børn, har vi Kristi lys levende i os, og derfor kan vi bekæmpe tidens deprimerende tendenser og tanker om alt det, vi ikke må gøre, med mere positiver tanker og gerninger. Vær glad at du kan trække vejret, gå tur, spise, vaske op, lytte til musik, bede rosenkrans og måske se messen ”livstreamet” fra domkirken kl. 10 om søndagen. Der er mange daglige småting, man kan være glad for.

Så! Hvornår må vi komme i kirken igen????? Det er et godt spørgsmål! Efter de seneste udmeldinger fra regeringen og sundheds eksperter vil Covid-19 og de seneste mutantversioner fra England og Sydafrika, toppe i februar. ÅH NEJ! Askeonsdag er d. 17. februar i år. Vil vi kunne få vor aske den dag? Det ved jeg ikke, men hvis vi ikke kan samles i kirken, så kan vi tænke lidt ud af boksen og måske lave en familie hjemmeandagt med aske fra jeres gamle ”palmegren”. Vi risikerer at aflyse Stille Uge og Påske gudstjenester IGEN i år hvis vi ikke kan få smittetallene ned til den tid.

Jeg håber, at vi kan holde ud et stykke tid endnu. Vi risikerer at smitte hinanden, hver gang vi går ud af vores ”boble” af nærmeste familiemedlemmer og venner. Mange er blevet testet for Covid-19, og mange bliver testet regelmæssigt pga. deres arbejde, og mange er smittekilder uden, at de har symptomer. Jeg synes stadigvæk, at det er for risikabelt at samles i kirken, af hensyn til næstekærlighed.

Så, indtil videre, hold fast på troen og dit indre lys, og bliv ved at holde telefonisk eller e-mail kontakt med hinanden. Prøv også at gå ind på Den Katolske Kirkes hjemmeside og læse hvad Pave Frans har at sige til de syge (forkortet oversat version).

I må også ringe til mig (helst om formiddagen), hvis I trænger til at høre en venlig stemme. 

Med kærlig hilsen til alle

P. Allen

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Besked fra p. Allen (18/01/2021)