Sognets kalender

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Sognets kalender

Solsangen af Skt. Frans af Assisi / Canticle of the Sun by St. Francis of Assisi

Dansk

Allerhøjeste, almægtige, gode Herre din er al ære, lov og pris og al velsignelse, dig alene, du højeste, tilkommer det, og intet menneske er værdigt at nævne dit navn!

Lovet være du, Herre, med alle dine skabninger, især broder Sol, som skaber dag, og du oplyser os ved ham, og han er skøn og strålende med stor glans, på dig, du højeste, er han et billede!

Lovet være du, Herre, for søster Måne og Stjernerne, på himlen har du skabt dem, klare og kostelige og skønne.

Lovet være du, Herre, for broder Vind og for luften og skyerne og godt vejr og al slags vejr, hvorved du opholder alle dine skabninger.

Lovet være du, Herre, for søster Vand,
hvilken er såre nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.

Lovet være du, Herre, for broder Ild, ved hvem du oplyser natten, og han er skøn og liflig og kraftig og stærk.

Lovet være du, Herre, for vor søster, Moder Jord, som opholder os og bærer os og frembringer alskens frugter og farvede blomster og græs.

Vi lover og priser Herren og takker ham
og tjener ham i stor ydmyghed.
Amen.

English

Most high, all powerful, all good Lord! All praise is yours, all glory, all honor, and all blessing. To you, alone, Most High, do they belong. No mortal lips are worthy to pronounce your name.

Be praised, my Lord, through all your creatures, especially through my lord Brother Sun, who brings the day; and you give light through him. And he is beautiful and radiant in all his splendor!
Of you, Most High, he bears the likeness.

Be praised, my Lord, through Sister Moon and the stars; in the heavens you have made them, precious and beautiful.

Be praised, my Lord, through Brothers Wind and Air, and clouds and storms, and all the weather, through which you give your creatures sustenance.

Be praised, My Lord, through Sister Water; she is very useful, and humble, and precious, and pure.

Be praised, my Lord, through Brother Fire, through whom you brighten the night. He is beautiful and cheerful, and powerful and strong.

Be praised, my Lord, through our sister Mother Earth, who feeds us and rules us, and produces various fruits with colored flowers and herbs.

Praise and bless my Lord, and give thanks, and serve him with great humility.
Amen.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Solsangen af Skt. Frans af Assisi / Canticle of the Sun by St. Francis of Assisi

Skabelsestiden: høstgudstjeneste i Vor Frue Kirke søndag, 3. oktober, kl. 15.00

Temaet er skaberværket og alle er inviteret. Efter gudstjenesten er der
kaffebord i Herlev sogns menighedshus, Herlev Bygade 38 i gåafstand fra
Vor Frue kirke.

Arrangør: Herlev fælleskirkelige udvalg, som er et samarbejde mellem 3
folkekirker, 1 baptistkirke og den katolske kirke i Herlev.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Skabelsestiden: høstgudstjeneste i Vor Frue Kirke søndag, 3. oktober, kl. 15.00

Ingen hverdagsmesser denne uge / no weekday Masses this week

Dansk

Sognets præster deltager i en studieuge fra mandag 20/9 til og med fredag 24/9. Derfor er de normale hverdagsmesser kl. 11.30 (9.30 torsdag) aflyst i denne uge.

English

The parish’s priests are taking part in a study-week from Mondag 20/9 to and including Fridag 24/9. Therefore, the usual weekday Masses at 11.30 (but Thursday at 9.30) are cancelled this week.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Ingen hverdagsmesser denne uge / no weekday Masses this week

Kirkekaffe på søndag 19. sep. / Church coffee on Sunday 19. sep.

Dansk

Efter den lange pause på grund af coronavirus genoptager vi kirkekaffe efter den danske messe i Herlev på søndag. For at markere at september måned er “skabelsestid” skal vi under kikekaffe fokusere en del af vores samtale på et afsnit af Pave Frans’ rundskrivelse om beskyttelse af skaberværket, Laudato Si’.

English

After the long pause because of the coronavirus we shall resume church coffee after the Danish Mass in Herlev this Sunday. In recognition that the month of September is the “season of creation” we shall devote part of our time to discussion of a section of Pope Francis’ encyclical on the protection of creation, Laudato Si’.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Kirkekaffe på søndag 19. sep. / Church coffee on Sunday 19. sep.

Skabelsestiden dag 1 / Season of creation day 1

Dansk

I dag, 1. september, er verdensbedagen for skaberværket og den første dag i skabelsestiden.

Tænk over følgende tekst fra sektion 84 af Pave Frans’ rundskrivelse Laudato Si’:

“Jorden, vandet, bjergene: Alt er så at sige et  kærtegn fra Gud. Vort venskab med Gud har altid været forbundet med særlige steder, som får en meget personlig betydning. Vi har alle steder, vi husker, og at besøge disse minder igen gør os godt. Alle, der er vokset op i et bjergormåde eller har plejet at drikke af en kilde eller har leget på et torv, kan tænke tilbage på disse steder og få chancen for at genfinde noget af deres identitet.”

Hivs du kan, gå ud i en skov, park eller have og prøv at forny din sans for identitet som en del af Guds skaberværk.

English 

Today, 1. september, is world day of prayer for the care of creation and the first day in the season of creation.

Reflect on the following text from section 84 of Pope Francis’s encyclical Laudato Si’:

“Soil, water, mountains: everything is, as it were, a caress of God. The history of our friendship with God is always linked to particular places which take on an intensely personal meaning; we all remember places, and revisiting those memories does us much good. Anyone who has grown up in the hills or used to sit by the spring to drink, or played outdoors in the neighbourhood square; going back to these places is a chance to recover something of their true selves.” 

If you can, go out into the woods, a park, or a garden and try to renew your sense of identity as part of Gods creation 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Skabelsestiden dag 1 / Season of creation day 1

Takkebrev fra p. Paul og p. Reggie / Thank-you note from Fr. Paul and Fr. Reggie

Dansk

På p.Reggies og mine vegne siger jeg en stor tak af hjertet for den glæde og gavmildhed så mange i menigheden har vist os i anledning af vore runde fødselsdage.  I har virkelig glædet os og vi er taknemmelige til Gud for jer.  Må Hans store og kraftfulde velsignelse komme over enhver af jer og  jeres kære. 

p.Paul

English

On behalf of Fr.Reggie and myself I extend a sincere thank you from the heart for the joy and generosity so many of you in the parish have shown us on the occasion of our 60th and 80th birthdays.  You have truly brought us joy and we are gratefully thankful to God for all of you. May His marvelous and powerful blessing be upon each one of you and all your loved ones. 

Fr.Paul

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Takkebrev fra p. Paul og p. Reggie / Thank-you note from Fr. Paul and Fr. Reggie