Sognets kalender

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Sognets kalender

Ingen hverdagsmesser denne uge / no weekday Masses this week

Dansk

Sognets præster deltager i en studieuge fra mandag 20/9 til og med fredag 24/9. Derfor er de normale hverdagsmesser kl. 11.30 (9.30 torsdag) aflyst i denne uge.

English

The parish’s priests are taking part in a study-week from Mondag 20/9 to and including Fridag 24/9. Therefore, the usual weekday Masses at 11.30 (but Thursday at 9.30) are cancelled this week.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Ingen hverdagsmesser denne uge / no weekday Masses this week

Kirkekaffe på søndag 19. sep. / Church coffee on Sunday 19. sep.

Dansk

Efter den lange pause på grund af coronavirus genoptager vi kirkekaffe efter den danske messe i Herlev på søndag. For at markere at september måned er “skabelsestid” skal vi under kikekaffe fokusere en del af vores samtale på et afsnit af Pave Frans’ rundskrivelse om beskyttelse af skaberværket, Laudato Si’.

English

After the long pause because of the coronavirus we shall resume church coffee after the Danish Mass in Herlev this Sunday. In recognition that the month of September is the “season of creation” we shall devote part of our time to discussion of a section of Pope Francis’ encyclical on the protection of creation, Laudato Si’.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Kirkekaffe på søndag 19. sep. / Church coffee on Sunday 19. sep.

Skabelsestiden dag 1 / Season of creation day 1

Dansk

I dag, 1. september, er verdensbedagen for skaberværket og den første dag i skabelsestiden.

Tænk over følgende tekst fra sektion 84 af Pave Frans’ rundskrivelse Laudato Si’:

“Jorden, vandet, bjergene: Alt er så at sige et  kærtegn fra Gud. Vort venskab med Gud har altid været forbundet med særlige steder, som får en meget personlig betydning. Vi har alle steder, vi husker, og at besøge disse minder igen gør os godt. Alle, der er vokset op i et bjergormåde eller har plejet at drikke af en kilde eller har leget på et torv, kan tænke tilbage på disse steder og få chancen for at genfinde noget af deres identitet.”

Hivs du kan, gå ud i en skov, park eller have og prøv at forny din sans for identitet som en del af Guds skaberværk.

English 

Today, 1. september, is world day of prayer for the care of creation and the first day in the season of creation.

Reflect on the following text from section 84 of Pope Francis’s encyclical Laudato Si’:

“Soil, water, mountains: everything is, as it were, a caress of God. The history of our friendship with God is always linked to particular places which take on an intensely personal meaning; we all remember places, and revisiting those memories does us much good. Anyone who has grown up in the hills or used to sit by the spring to drink, or played outdoors in the neighbourhood square; going back to these places is a chance to recover something of their true selves.” 

If you can, go out into the woods, a park, or a garden and try to renew your sense of identity as part of Gods creation 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Skabelsestiden dag 1 / Season of creation day 1

Takkebrev fra p. Paul og p. Reggie / Thank-you note from Fr. Paul and Fr. Reggie

Dansk

På p.Reggies og mine vegne siger jeg en stor tak af hjertet for den glæde og gavmildhed så mange i menigheden har vist os i anledning af vore runde fødselsdage.  I har virkelig glædet os og vi er taknemmelige til Gud for jer.  Må Hans store og kraftfulde velsignelse komme over enhver af jer og  jeres kære. 

p.Paul

English

On behalf of Fr.Reggie and myself I extend a sincere thank you from the heart for the joy and generosity so many of you in the parish have shown us on the occasion of our 60th and 80th birthdays.  You have truly brought us joy and we are gratefully thankful to God for all of you. May His marvelous and powerful blessing be upon each one of you and all your loved ones. 

Fr.Paul

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Takkebrev fra p. Paul og p. Reggie / Thank-you note from Fr. Paul and Fr. Reggie

Udendørs messe og grillparty / Outdoor Mass and grill party

Dansk

Tak til alle som deltog i messe, fejring af p. Pauls og p. Reggies runde fødselsdage og grillfest i præsternes have 22. august. Vi var velsignet med godt vejr og godt humør. Det blev en dejlig dag.

Der blev indsamlet 3.200 kr. fra sognet. Efter indsamlingen sluttede, blev beløbet overrakt til sognepræsten, p. Allen Courteau, for videregivelse til sine ordensbrødre. Tak til alle der bidrog til gaverne. 

Og speciel tak til festudvalget (Helle Bjerre, Chau Do, Julietta Nielsen og p. Allen), der gjorde det hele muligt.

Engelsk

Thank you to everybody who participated in the Mass, the celebration of Fr. Paul’s and Fr. Reggie’s birthdays, and the grill party in the priests’ garden on 22. august. We were blessed with good weather and good spirits. It was a lovely day.

The birthday donations from the parish came up to 3.200 kr. After the donations closed, the amount was delivered to our pastor, Fr. Allen Courteau, for delivery in equal shares to his two Oblate-brothers. Thank you to everyone who contributed.

And special thanks to the party committee (Helle Bjerre, Chau Do, Juiletta Nielsen, and Fr. Allen), who made it all possible.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Udendørs messe og grillparty / Outdoor Mass and grill party

Indsamling til fødselsdagsgaver / contribution to birthday presents

Dansk

Som tidligere annonceret fejres p. Pauls og p. Reggies runde fødselsdage på søndag 22/8 ved grillfesten efter messen kl. 10.00. Du kan bidrage til deres gaver enten til festen eller ved en betaling til Helle Bjerres MobilePay: 2033 1177.

Og husk at messen kl. 10.00 i Herlev er den eneste messe i sognet på søndag.

English

As previously announced we shall celebrate Fr. Paul’s and Fr. Reggie’s round birthdays on Sunday 22. August at the grill party after the 10.00 Mass. You can contribute to their gifts either at the grill party or by a payment to Helle Bjerre’s MobilePay: 2033 1177.

And remember: the Mass at 10.00 in Herlev is the only Mass in the parish this Sunday.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Indsamling til fødselsdagsgaver / contribution to birthday presents