Sognets kalender


Der er stadigvæk pladsbegrænsninger og (undtagen for lørdagsmessen i Vor Frue Kirke) krav om tilmelding/pladsbestilling. Men tidsplanen for weekendmesser i sognet ligner den fra før COVID-19 pandemien.

For tilmelding til kommende messer, følg linket og klik på “Find billetter”
8. maj, lørdagsmesse, Vor Frue Kirke, kl. 17.00: tilmelding ikke nødvendig
9. maj, søndagsmesse, Vor Frue Kirke, kl. 09.30: link til tilmelding
9. maj, søndagsmesse, Skt. Antoni Kirke, kl. 11.00: link til tilmelding
9. May, Sunday Mass in English, Vor Frue Kirke, kl. 11.30: link til tilmelding
13. maj, messe, Kristi Himmelfartsdag, Vor Frue Kirke, kl. 09.30: link til tilmelding
13. maj, messe, Kristi Himmelfartsdag, kl. 11.00: link til tilmelding
13. May, Mass, Ascension Thursday in English, Vor Frue Kirke, kl. 11.30: link til tilmelding

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Sognets kalender

Sognets messer Kristi himmelfartsdag / Masses in the parish on Ascension Thursday

Dansk
Næste torsdag, den 13. maj, er Kristi himmelfartsdag, og messerne i sognet bliver på de samme tidspunkter som om søndagen: kl. 9.30 på dansk i Vor Frue, kl. 11.00 på dansk i Skt. Antoni og kl. 11.30 på engelsk i Vor Frue. Tilmelding er krævet på den samme måde som for søndagsmesserne. Se links til tilmelding under hjemmesidens kalender.

English
Next Thursday, May 13, is the feast of the Ascension, and Masses in the parish will be at the same times as on Sundays: 9:30 in Danish in Vor Frue, 11:00 in Danish in Skt. Antoni and 11:30 in English in Vor Frue. Booking is required in the same way as for Sunday Masses. See the links for booking under the websites calendar.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Sognets messer Kristi himmelfartsdag / Masses in the parish on Ascension Thursday

Nye corona retningnslinjer og besked fra p. Allen (23/4/2021)

Kirkeministeriets og bispedømmets retningslinjer for deltagelse i gudstjenester under COVID-19 pandemien blev lempet denne uge.

Men der bliver ingen dansk messe denne weekend i Vor Frue Kirke. Vi har modtaget en besked fra p. Allen der beklager den sene udmelding, men han har fået reaktioner efter den første corona vaccination og kan derfor ikke fejre messe på lørdag eller søndag. Han håber meget at det er muligt at fejre messe igen næste lørdag og søndag.

Søndags engelske messe i Vor Frue Kirke og danske messe i Skt. Antoni Kirke fejres med plads til en begrænset antal deltagere, men kun hvis de har booket plads via følgende links:

25. apr. Sunday Mass, Vor Frue Kirke, 11.30: link til tilmelding
25. apr. søndagsmesse, Skt. Antoni Kirke, kl. 11.00: link til tilmelding

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Nye corona retningnslinjer og besked fra p. Allen (23/4/2021)

Besked fra menighedsrådsformand / message from parish council chairman

DanskEnglish
Kære alle
Glædelig påske!  

I år havde vi mulighed for at fejre den stille uges liturgier på forskellige måder i modsætning til sidste år, hvor det kun var virtuelle messer. I vores sogn kunne vi glæde os over at kunne fejre stille i Vor Frue Kirke virtuelt både på dansk og engelsk. Og i Skt. Antoni, fysisk.  

Læsningen fra Apostlenes gerninger den 2. søndag i påsken fortæller blandt andet om, “..ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt.” Så drastisk behøver vi nok ikke at gå til værks, men i forlængelse af en, efterhånden, lang tradition om kirkeskats kampagner, indledes endnu en kampagne til at få os til at betale kirkeskat eller hæve vores nuværende indbetalinger en lille smule.

I de kommende dage og uger vil de fleste af os modtage et brev fra Bispekontoret med sognepræst p. Allen og mig, menighedsrådsformand som afsender.
I, der allerede gavmildt støtter os, vil blive bedt om at betale lidt mere, hvis I har mulighed for det. Dette brev sendes ud til omkring 280 personer.
Vi så allerede en stigning i vores kirkeskat i 2020 og håber derfor vi kan bygge videre på denne udvikling i 2021.
Samtidigt sendes der også et brev til omkring 1370 personer i menigheden med en opfordring til at være en del af kirkeskatsordningen.  

Udover den fysiske og åndelige deltagelse i menighedens fejringer, så er den økonomiske deltagelse også vigtigt for menighedens fortsat virke.

Er du i tvivl om hvor meget man bør støtte med i kirkeskat, så anbefaler Bispedømmet, at vi betaler 1% af ens skattepligtig indkomst. Et tal, som er aktuelt i disse dage, hvor du kan se din årsopgørelse på Skat.dk.  

På vegne af menighedsrådet håber jeg, at I vil tage positivt imod disse breve.  

I ønskes en velsignet påsketid.  

Med venlige hilsener

Franz Igwebuike 
Menighedsrådsformand    
Dear all,
Happy Easter!  

This year, we are fortunate to be able to celebrate the Holy week, albeit in different ways as opposed to last year, where all we had were livestreamed mass. This year, we were able to celebrate the liturgies via livestreaming in Our Lady’s both in Danish and in English. In St. Anthony, we had mass in real life.

The reading from the second Sunday in Easter speaks about “…and no one claimed that any of his possessions was his own, but they had everything in common.” While adopting such measures may be a bit more drastic than necessary, we do have a, rather, longstanding tradition for campaigns to get more of we parishioners to join in paying Church tax or consider increasing the amount one currently contributes with.  

In the coming days and weeks, most of us will recieve a letter sent by the Diocese written by our Parish Priest Fr. Allen and me, Parish council chairman.
Those of you who already so generously contribute through the Church tax will be asked if you are able to contribute a little more. This letter will be sent to about 280 people.
We experienced an increase during the course of 2020 in the amount generated in Church taxes. We would like to capitalise on this development this year.
We will also send a letter to about 1370 people who are yet to be a part of our Church tax program with an appeal to be a part of this.

Besides participating in the physical and spiritual activities of our Parish, participation in the financial well-being of our Parish is important to the continued activities of our Parish.

If you are in doubt about how much much you should contribute in Church taxes, the Diocese recommends that one pays 1% of one’s taxable income. This amount can be seen in Skat.dk in one’s annual tax returns.   

On behalf of the Parish Council, I hope you respond positively to these letters.

I wish you a blessed Easter.  

Yours sincerely

Franz Igwebuike
Parish Council Chairman    

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Besked fra menighedsrådsformand / message from parish council chairman

VIGTIGT: messerne i Vor Frue Kirke frem til påske / IMPORTANT: Masses in Our Lady Church up to and including Easter

The English version of this article is found below the Danish version.

ALLE MESSER i påskedagene vil KUN blive LIVESTREAMET!
Der er INGEN DELTAGELSE af MENIGHEDEN i KIRKEN!

Påsken nærmer sig, og menighedsrådet har netop holdt møde og besluttet, at grundet Corona-smitterisikoen vil vi KUN fejre messerne online.

Datoer og tidspunkter for livestreaming i Vor Frue i påsken:

Palmesøndag d. 28-03-2021: Husk Sommertid 
Dansk messe kl. 9.30 – 10.30
Engelsk messe kl. 11.30 – 12.30

Skærtorsdag d. 01-04-2021:
Dansk messe kl. 15.00 – 16.00
Engelsk messe kl. 17.00 – 18.00

Langfredag d. 02-04-2021:
Dansk messe kl. 15.00 – 16.00
Engelsk messe kl. 17.00 – 18.00

Påskenat lørdag d. 03-04-2021:
Dansk messe kl. 21.00 – 22.15

Påskedag søndag d. 04-04-2021:
Dansk messe kl. 9.30- 10.30
Engelsk messe kl. 11.30 – 12.30

Alle messerne kan følges direkte på Facebook: https://www.facebook.com/Our.Lady.Church.Herlev.Denmark  
Du behøver ikke at være registreret facebook bruger.

FORKLARING:
Kirkeministeriets regler forbyder menighedens tilstedeværelse i gudstjenester længere end 30 minutter. Da vi gerne vil tilbyde jer alle en udførlig påskefejring med messer, hvor alle læsninger og ritualer er med, har menighedsrådet besluttet i samarbejde med sognepræsten, at vi derfor vælger kun at streame, vise on-line, dvs. at man ikke kan møde op i kirken og deltage der.

Kun præster og lektorer samt teknisk hjælp vil være til stede.
Alle andre vil desværre blive afvist.

Vi vil forsøge at gøre messerne højtidelige, nærværende og indlevende, således at vi alle kan føle, at vi er en del af noget særligt, på trods af, at vi endnu ikke kan være fysisk sammen om at fejre den hellige Nadver og Påskens mysterium.

_____________________________________________________________________

ALL MASSES DURING PALM SUNDAY, HOLY WEEK AND EASTER WILL ONLY BE LIVESTREAMED! THERE IS NO PARTICIPATION BY PARISHIONERS IN THE CHURCH!

Easter is approaching, and the parish council has just held a meeting and decided that due to the risk of Corona infection, we will ONLY celebrate Masses online.

Dates and times for live streaming in Our Lady during Easter:

Palm Sunday 28-03-2021: Remember Daylight Savings Time 
Danish Mass at 9.30 – 10.30
English Mass at 11.30 – 12.30

Holy Thursday 01-04-2021:
Danish Mass at 15.00 – 16.00
English Mass at 17.00 – 18.00

Good Friday 02-04-2021:
Danish Mass at 15.00 – 16.00
English Mass at 17.00 – 18.00

Easter Saturday night 03-04-2021:
Danish Mass at 21.00 – 22.15

All Masses can be followed directly on Facebook: https://www.facebook.com/Our.Lady.Church.Herlev.Denmark
You do not have to be a registered facebook user.

EXPLANATION:
The Danish coronavirus regulations do not permit attendance at church services longer than 30 minutes. Since we would like to offer our parish a complete Easter celebration with Masses where all readings and rituals are included, the parish council has decided in cooperation with our parish priest that we therefore choose to only stream (show on-line) for the parish. In other words, you cannot go to the church and attend the Mass there.

Only priests and readers as well as technical assistance may be present.
All others will told to leave.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til VIGTIGT: messerne i Vor Frue Kirke frem til påske / IMPORTANT: Masses in Our Lady Church up to and including Easter

Ny dato for firmelse

Firmelse i år havde været planlagt for den 24. maj. Men på grund af manglende undervisning under COVID-19 pandemien er den blevet udsat til den 4. juni 2022, som er pinselørdag.

Undervisningsleder Ann M. V. Fox Maule erkender at det er synd for firmanderne og deres familier, men hun fremhæver at der er brug for undervisning og oplevelsen af at være en del af menigheden og de unges fællesskab. Så firmelsesundervisning starter op igen efter sommerferien.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Ny dato for firmelse